Huis > Nieuws > Het verband tussen het mondiale bbp en de IC-markt wordt steeds nauwer

Het verband tussen het mondiale bbp en de IC-markt wordt steeds nauwer

Op 26 juli wees IC Insights in het laatste rapport erop dat de impact van het mondiale bbp op de wereldwijde IC-markt naar verwachting zal toenemen.

IC Insights verwacht dat de correlatiecoëfficiënt tussen het mondiale bbp en de groei van de IC-markt van 2018 tot 2023 een zeer hoge 0,88 (0,87 in 2010-2018) zal bereiken. Als het geheugen niet wordt meegerekend, zal deze coëfficiënt zo hoog zijn als 0,94. Hieruit blijkt dat de relatie tussen het mondiale bbp en de IC-markt steeds nauwer wordt.


Bovenstaande figuur laat zien dat tussen 2010 en 2018 de correlatiecoëfficiënt tussen de wereldwijde bbp-groei en de groei van de IC-markt 0,87 is (0,92 wanneer geheugen is uitgesloten), wat al een zeer hoge waarde is omdat de coëfficiënt van volledige positieve correlatie 1,0 is. Voordien was de correlatiecoëfficiënt gegroeid van -0,10 in de jaren negentig (negatieve correlatie, dat wil zeggen, in wezen geen correlatie) tot 0,63 in de vroege 21e eeuw.

IC Insights is van mening dat het toenemende aantal fusies en overnames heeft geleid tot een afname van het aantal grote IC-fabrikanten en -leveranciers. Dit is een belangrijke verandering in het aanbod, wat de volwassenheid van de IC-industrie vertegenwoordigt, wat ook bijdraagt ​​aan de wereldwijde groei van het BBP en de IC-markt. Groei hangt nauwer samen.

Een andere reden voor de toenemende nabijheid tussen het mondiale bbp en de IC-markt is dat de IC-markt verschuift van commerciële toepassingen naar consumentgedreven. Volgens IC Insights werd ongeveer 60% van de IC-markt 20 jaar geleden gedreven door commerciële toepassingen en 40% werd gedreven door consumententoepassingen, maar deze percentages zijn vandaag omgekeerd. Omdat consumentgerichte omgevingen de verkoop van elektronische systemen en de groei van de IC-markt stimuleren, wordt de gezondheid van de wereldeconomie daarom steeds belangrijker bij het meten van IC-markttendensen.